• Imprimeix

Perfil del contractant

Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya

Carrer de Salvador Espriu, 45-51, 3a planta

08908 L'Hospitalet de Llobregat

Telèfon: 935574240

Correu electrònic: contractacio@cesicat.cat

Adreça web: https://cesicat.gencat.cat

Horari d'atenció: de dilluns a dijous, de 9 a 14 hores i de 15 a 17 hores. Divendres de 9 a 14 hores.


Anuncis de licitació, adjudicació i contractes concertats pel CESICAT. Us podeu descarregar els plecs de clàusules particulars, els plecs tècnics i projectes constructius, i qualsevol altra documentació complementària relativa a les licitacions de la Fundació.

 

Licitacions (4)

  • Properes licitacions (0)
  • Anuncis previs (0)
  • Anuncis de licitació (4)
  • Anul·lacions, decisions de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiments (0)