• Imprimeix

Estructura organitzativa i de funcionament

L'organització de la Fundació CESICAT s'organitza a partir de l'estructura següent:

 

 

Organigrama

La Fundació CESICAT va ser constituïda el 2 de febrer de 2010 en compliment de l'objectiu previst en el Pla nacional d’impuls de la seguretat TIC a Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Acord de Govern GOV/50/2009 de 17 de març.

Informació relacionada

El CESICAT té uns estatuts en els quals es recullen les normes que han de regir la Fundació.

El personal del CESICAT es troba subjecte al XVI Conveni col·lectiu estatal d’empreses de consultoria i estudis de mercats i de l'opinió pública, publicat íntegrament al BOE-A-2009-5688.

Informació relacionada

El CESICAT no disposa d’alliberats sindicals. D’acord amb la normativa laboral vigent, el CESICAT disposa d’un representant dels treballadors que realitza les funcions establertes a dita normativa. Aquest representant va ser elegit mitjançant el procediment d’eleccions executat durant el període Març-Abril del 2014.