• Imprimeix

Conscienciació

El CESICAT dedica part de la seva activitat a configurar un programa de sensibilització i conscienciació́ en matèria de ciberseguretat, que permet dotar d’una major maduresa al país com a societat de la informació.

Internet Segura, la línia de conscienciació i sensibilització del CESICAT

El CESICAT, com a impulsor de la seguretat TIC a Catalunya, té per objectiu “garantir una Societat de la Informació Segura per a tots”. En aquesta línia, realitza una tasca de conscienciació i sensibilització amb el Programa Internet Segura.

En aquest context, el CESICAT treballa per garantir que la ciutadania utilitzi els recursos TIC d’una forma segura. Amb aquest objectiu, es realitzen activitats de divulgació, formació i conscienciació mitjançant l’elaboració de continguts i recursos formatius que ajuden a prevenir situacions de perill per a la seguretat d’aquests mitjans.

El Programa s’alinea amb els objectius de l’Estratègia per un Internet millor per a nens i nenes de la Comissió Europea a través del programa Safer, orientat a menors i joves, però amb el focus obert també a la ciutadania en general, incloent-hi els aspectes de promoció de la confiança i la ciberseguretat que afecten a tots els usuaris d’internet i les xarxes socials.

El CESICAT, a través del Programa Internet Segura, ha establert diferents acords i col·laboracions com són el conveni de treball amb la DGAIA per a promoure formació als professionals del servei 116 111 Infància Respon, l'acord de col·laboració amb la campanya global STOP.THINK.CONNECT, i la participació en activitats organitzades per Insafe i Inhope dins el marc dels treballs realitzats per SICs d’Europa (activitats de sensibilització i participació de menors, treball amb línies d’ajuda, i denúncies de continguts dins el projecte Better Internet for Kids).

Internet segura

La formació com a element estratègic preventiu

El servei de formació del CESICAT consisteix en l'elaboració i prestació d’activitats formatives que es peticionen específicament per la Generalitat de Catalunya i administracions públiques per tal de millorar les seves competències i coneixements en matèria de seguretat TIC. Aquesta formació versa sobre els tres elements principals: tècnics, legals i organitzatius.

Així doncs, s’engloben xerrades formatives i de conscienciació, entorns virtuals d’aprenentatge en línia, preparació de material docent, guies i notícies, organització d’esdeveniments i avaluació dels continguts a transmetre. També es proporcionen coneixements sobre la seguretat de les TIC a empleades i empleats públics per tal de ser capaços d’aplicar aquests coneixements en l'àmbit professional o per formar a professionals que puguin transmetre’ls a altres treballadores i treballadors de l’àmbit públic.


El principal objectiu és informar i educar a les usuàries i als usuaris d'una organització, augmentant la sensibilitat i la consciència davant de les amenaces relacionades amb la seguretat de la informació promovent bones pràctiques. És necessari dur a terme una tasca de sensibilització de les àrees usuàries i els responsables de gestió de l’orgaització, per tal d’aconseguir disposar d’una infraestructura en ple funcionament.