• Imprimeix

La seguretat digital a casa

Tercer bloc temàtic del Mes Europeu de la Ciberseguretat

16/10/2017 12:10
seg digital

La ràpida i creixent digitalització de les nostres vides ens exposa al risc que les nostres dades personals puguin caure en mans no desitjades i amb finalitats no lícites. L’educació digital a casa és clau per evitar que s’alteri la nostra privacitat i finances. Per això resulta imprescindible que, de la mateixa manera que tanquem la porta del cotxe o de casa, fem un bon ús del món digital i prenguem mesures de prevenció. 

Els pares i mares o tutors legals, en un context de virtualitat creixent a casa, a l’escola i a la feina, tenen la responsabilitat d'establir uns hàbits, cultura de la ciberseguretat i mesures per tal que els infants facin un bon ús d'Internet. És també un repte per les famílies fomentar en els menors un pensament crític sobre les eines tecnològiques que utilitzen.  

Les compres online, cada cop més massives, són un altre dels flancs a tenir en compte. L’adquisició de productes o serveis per via telemàtica pot exposar dades personals com: compte de correu electrònic, número de telèfon o de targeta de crèdit i adreça postal. Utilitzar només l’ordinador personal, verificar el telèfon de contacte o utilitzar preferentment targeta de crèdit (que permet retornar el càrrec) són algunes de les prevencions bàsiques. Els segells de confiança, que identifiquen comerços electrònics que s’adhereixen a uns codis de bones pràctiques, són un altre mecanisme de fiabilitat.

Un dels eixos clau és fomentar en els menors una cultura de bon ús de les eines tecnològiques