• Imprimeix

Valors i cultura

El CESICAT defineix els valors sobre els quals es basa la seva cultura corporativa i a partir de la qual ha creat les seves pautes de comportament professional.

Valors

La fundació manté els seus valors organitzatius, establerts l'any 2013, sobre els quals es desenvolupa la seva cultura organitzativa i determina les seves pautes de comportament. En aquest sentit, l'entitat trasllada aquesta orientació a tota la seva activitat així com a les persones que la desenvolupen, creant la cultura corporativa que defineix un funcionament ètic i professional del CESICAT.

El rigor, la professionalitat i l'orientació a servei conformen els principals valors del CESICAT i de la seva cultura corporativa.